Slávia Trnava

Navigácia

Klubové oblečenie

Kontakt

Atletický klub AŠK Slávia Trnava

Adresa a fakturačné údaje klubu:

Atletický klub AŠK Slávia Trnava
Rybníková 14, 917 01 Trnava
IČO: 34028285
DIČ: 2021353411
Č.ú.: SK66 0200 0000 0000 9303 6212

Základný e-mailový kontakt:

asktt@asktt.sk
 

Štaturárni zástupcovia klubu:

Mgr. Lukáš Kotala
tajomník/šéf tréner AK AŠK Slávia Trnava

E-mail: llukas.kotala@gmail.com

Tel.:  +421 915 783 836


Ing. Vladimír Gubrický
predseda AK AŠK Slávia Trnava

E-mail: gubricky@atletikasvk.sk

Tel.:  +421 905 278 836

Ostatné kontakty

Výbor atletického klubu:

Ing. Vladimír Gubrický – predseda


gubricky@atletika.sk


+421 905 278 836
Mgr. Lukáš Kotala – tajomníkllukas.kotala@gmail.com+421 915 783 836
Bc. Miriam Karperová – pokladníkkarperova@gmail.com+421 907 442 444
   
Tréneri: 

 
 
Mgr. Eva Charfreitagová st.charfreitag@gmail.com 
Mgr. Eduard Čordášeduard.cordas@chello.sk 
Mgr. Oľga Hajmássyová  
Ľudmila Hlaváčkováluba.hlavackova@gmail.com 
Oľga Mrvová  
Lukáš Kotalallukas.kotala@gmail.com+421 915 783 836
Miriam Karperovákarperova@gmail.com+421 907 442 444
Petra Švecovápetra.svecova@gmail.com+421 907 162 899
Jana Puškárovápuskarova.jana@yahoo.com+421 910 398 224
Róbert Piačekrobert.piacek@zoznam.sk+421 907 363 597