top_image

Detské vianočné hry

Tento rok sme sa rozhodli po prvýkrát usporiadať Detské vianočné hry pre všetkých mladých atlétov a atlétky. Uskutočnia sa 16. decembra od 16:00 v telocvični Slávia Trnava. Pretekať môžu deti narodené v roku 2005 a mladšie vo štvorčlenných zmiešaných družstvách. Súťažiť sa bude v disciplínach IAAF Kid´s athletics, určených práve pre túto vekovú kategóriu a pre ktoré máme potrebné vybavenie od Slovenského atletického zväzu. Všetkých Vás pozývame na 1. ročník tohto podujatia. Každému účastníkovi sa ujde sladká odmena a tri najlepšie družstvá budú odmenené medailami.

Detské vianočné hry AK AŠK Slávia Trnava
 
Termín:                16.12.2015 o 16:00
Miesto:                 telocvičňa Slávia Trnava
Účastníci:            štvorčlenné družstvá (zmiešané) roč. 2005 a mladší
Disciplíny:            -  prekážková dráha "Formula"
                             -  hod loptičkou na cieľ
                             -  štafetový beh, šprint a bez cez prekážky
                             -  skok do diaľky z miesta štafetovou formou
                             -  hod plnou loptou z kolien cez hlavu
                             -  beh cez frekvenčný rebrík
                             -  preskakovanie olympijských kruhov
                             -  doplnková disciplína: štafetový beh 4x jedno kolo
Ceny:                   nikoho neminie sladká odmena a prvé tri družstvá si domov odnesú medaile
 
Popis disciplín:   
1. Prekážková dráha „Formula“
Popis 30-metrová vzdialenosť je rozdelená do nasledovných úsekov: beh maximálnou rýchlosťou, beh cez prekážky a slalomový beh (pozri obrázok). Ako štafetový kolík bude slúžiť gumený krúžok. Každý pretekár musí začať svoj štart kotúľom vpred na žinenke.
Prekážková dráha “Formula” je súťaž tímov, v ktorom každý člen družstva musí dokončiť celý okruh.
Hodnotenie: Poradie je hodnotené podľa času: víťazí tím s najlepším časom. Ďalšie tímy sú zoradené podľa dosiahnutého času.

2. Hod loptičkou na cieľ
Pretekári hádžu z miesta z odhodového postavenia. Pretekár sa snaží hodiť loptičku oblúkom ponad nastavenú latku vo výške 2 m do určeného priestoru – štvorca 3 x 3 m. Po odhode nesmie pretekár prekročiť odhodovú čiaru. Vzdialenosť odhodovej čiary ku stojanom na výšku je 3 m, vzdialenosť stojanov na výšku od určeného priestoru na dopad je 3 m.
Hodnotenie: Každý pretekár absolvuje tri pokusy. Druhý a tretí pokus absolvuje po odhádzaní prvého pokusu. Ak pretekár prehodí latku, avšak netrafí vymedzení priestor, získava 1 bod. Ak pretekár prehodí latku a trafí vymedzení priestor, získava 2 body. Ak pretekár neprehodí latku získava 0 bodov. Víťazné družstvo je to, ktoré dosiahne v súčte všetkých členov družstva najviac bodov.

3. Štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky
Disciplína prebieha v dvoch dráhach, jedna dráha s prekážkami, druhá dráha bez prekážok. V rámci štafetového behu prekoná najprv jeden člen družstva trať s prekážkami a potom ďalší člen družstva prekonáva maximálnou rýchlosťou trať bez prekážok. Disciplína je skončená, ako náhle každý člen tímu absolvoval šprint aj beh cez prekážky. Štafetová odovzdávka sa vykonáva vždy ľavou rukou. Každý tím má jeden pokus.
Hodnotenie: Poradie je vyhodnotené podľa času. Víťazí tím s najlepším časom. Ďalšie tímy sú zoradené podľa dosiahnutého času.

4. Skok do diaľky z miesta štafetovou formou
Od štartovej čiary vykonávajú členovia tímov „žabí skok“ (skok do diaľky z miesta) jeden po druhom. Prvý člen tímu stojí špičkami prstov pred štartovou čiarou. Potom zníži ťažisko tela a skočí vpred najďalej, ako sa dá, s dopadom na obe nohy. Rozhodca disciplíny označí najbližší bod dopadu k štartovej čiare (päty). Pokiaľ pretekár prepadne dozadu, meria sa miesto dotyku rúk. Toto miesto dopadu sa stáva štartovacou čiarou pre ďalšieho člena tímu, ktorý vykoná ďalší skok do diaľky z miesta. Tretí člen tímu vykonáva skok opäť z bodu dopadu druhého člena tímu atď. Disciplína je ukončená, ak všetci členovia tímu uskutočnia skok do diaľky z miesta a posledný bod dopadu je označený. Každý tím má dva pokusy.
Hodnotenie: Súťaží každý člen tímu. Celková dĺžka skokov všetkých členov tímu znamená výsledok tímu. Zarátava sa lepší výsledok z dvoch pokusov. Meranie pokusov zaznamenávame s presnosťou na 1 cm. Víťazí tím s najdlhšími skokmi.

5. Hod plnou loptou z kolien cez hlavu
Pretekár kľačí na žinenke v jej prednej časti (alebo na inom type mäkkého povrchu). Pretekár sa zakloní dozadu a zdvihne medicinbal (1 kg) pomocou oboch rúk hore nad hlavu a vykoná odhod z kolien čo najďalej, ako vie. Po odhode pretekár môže prepadnúť vpred na mäkkú podložku, ktorá je pred ním.
Hodnotenie: Každý pretekár má dva pokusy. Výkon je zaznamenávaný v 20 cm v intervaloch (pri dopade medzi dve označené vzdialenosti započítavame vyššiu, lepšiu hodnotu). Lepší z dvoch pokusov z každého člena družstva je započítavaný do celkového výkonu družstva.

6. Beh cez frekvenčný rebrík
Medzi dva kužele je na zemi umiestnený koordinačný rebrík v rovnakej vzdialenosti od oboch kužeľov (2 m od kužeľov k frekvenčnému rebríku). Prvý pretekár štartuje zo stoja od štartovej čiary v úrovni prvého kužeľa, špička nohy je umiestnená pred štartovou čiarou. Vybieha na štartový povel, prebieha cez rebrík (vzdialenosť medzi nadstavcami 50 cm), tak rýchlo, ako to je možné a obieha druhý kužeľ z pravej alebo ľavej strany. Po obehnutí kužeľa beží späť čo najrýchlejšie vedľa frekvenčného rebríka a odovzdáva štafetový kolík ďalšiemu členovi družstva. Ak pretekár vynechá niektorý nadstavec rebríka, alebo ho preskočí, rozhodca pripočíta k výslednému času družstva 1 s. Ak sa pretekár dopustil dvoch chýb, rozhodca pripočíta k výslednému času 2 s a tak ďalej. Každé tím má jeden pokus.
Hodnotenie: Poradie je hodnotené podľa času: víťazí tím s najlepším časom. Ďalšie tímy sú zoradené podľa dosiahnutého času.

7. Preskakovanie olympijských kruhov
Úlohou je čo najrýchlejšie preskakovať a obehnúť olympijské kruhy ležiace na zemi. Štart a cieľ sú na tom istom mieste. Deti preskakujú kruhy znožmo. Do prvého kruhu naskakujú čelne a vpred. V preskakovaní kruhov pokračujú striedavo vľavo a vpravo. Z posledného kruhu vyskočia vpred, obehnú kužeľ a bežia späť na štart (kruhy obiehajú po pravej alebo ľavej strane) a opakujú celé cvičenie ešte raz. Po druhom preskakovaní kruhov bežia do cieľa, kde odovzdajú štafetový kolík ďalšiemu členovi družstva. Každý tím má jeden pokus.
Hodnotenie: Poradie je hodnotené podľa času: víťazí tím s najlepším časom. Ďalšie tímy sú zoradené podľa dosiahnutého času.

 
 
« September 2023 »
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
asdfsadfasdfsa
alt

Newsletter

Registrácia k odberu noviniek o našej činnosti.

Sponzori

 

trnavská teplárenská  Translata http://www.relax-team.sk/ empire-centrum  
          

Partneri

 

kompava Západoslovenský atletický zväz